Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

TOÁN PHÁP CỬU THIÊN HUYỀN NỮ


CỬU  THIÊN HUYỀN NỮ  TOÁN PHÁP

BÀI  KHẢI  THẦN

(vái nguyện trước khi gieo quẻ)

“Trời đất che chở, thánh thần thiêng liêng. Có ngờ thì hỏi, có soi thì thông. Hữu thành hữu thần, hữu  cầu  hữu  ứng.
Hôm nay  ngày…………tháng …………năm …………………, lúc ……… giờ………
Con tên là ………………………………………,   ………………tuổi, ở tại ……………………………………………………………………
Gặp sự quan tâm , lòng đương thắc mắc, dám xin cung thỉnh Đức vô cực vô thượng cửu thiên huyền nữ cứu khổ cứu nạn đại từ tôn.triệu thỉnh chúa bà tối linh tối tú hiển đại thần thông thừa thiên công chúa cứu giúp trần gian đồng thần chư thánh phúc thần lai lâm
Hay khen hèn chê, để chúng con biết đường mà lội, biết lối mà qua, hầu có thể tránh dữ tìm lành, đổi tai làm phúc.
Nay  khải.”


*PHÉP  TOÁN :-

Có việc khẩn cấp, đọc bài khải thần trên (không  quan trọng nơi chốn, thời gian ), miễn hết sức thành tâm là được. Lấy một nắm tăm xĩa răng (hoặc chân nhang, nắm sõi, sạn, hay bẻ nhánh cây nhỏ ra  v.v… đều được ), cầm bằng nắm tay trái, tay phải trùm bên ngoài, thành kính đưa lên trán, đọc bài Khải Thần ở trên. Sau đó, dùng tay phải chia ra làm hai , nắm mỗi bên một phần, đặt xuống bàn (hay đất ). Đếm số cây (sõi, đá, sạn …) bên trái trước, rồi đếm bên phải sau, cứ mỗi ba cây thì bỏ riêng,số còn lại sau cùng phải nhỏ hoặc bằng 3.

Số bên tay trái để ở trên, bên phải để ở dưới. Kết quả sẽ là một trong 9  quẻ như sau :-

*CHÍN QUẺ LẬP THÀNH


(số trước là que dọc, số sau là que ngang)

1-1 tượng quẻ Đại Tượng : tốt

1-2 tượng quẻ Hồng Quang : xấu

1-3 tượng quẻ Huyền Nhai : xấu

2-1 tượng quẻ Hồng Đức : tốt

2-2 tượng quẻ Lão Quân : tốt

2-3 tượng quẻ  Long Phi: tốt

3-1 tượng quẻ Thái Hậu : tốt

3-2 tượng quẻ Khẩu Thiệt : xấu

3-3 tượng quẻ Tường Vân : tốt

-------------------------
1.- Quẻ Đại Tượng

1-1

  Đoán rằng :  Có dây bìm bìm, quấn quanh tảng đá ,quanh quẩn thẳng ngay,trước tời vẫn quấn,sau được lộc nhiều.Bậc đế vương gặp quẻ này thì được phong đăng hoá cốc.Tật bệnh được khỏi,người đi chóng về,công danh được tốt,tụng sự thế hoà,đau yếu chóng khỏi.Quẻ này rất tốt,Đế vương được ngoc quý,thường dân được mùa ngũ cốc.


THƠ ĐOÁN :


Cầu quan thích chí thoả lòng
Đi đường mau đến lập công mau thành
Hôn nhân ý đẹp duyên lành
Bán buôn thông thuận thập phần lời to
Bệnh hoạn sẽ khỏi chẳng lo
Thuốc thang cầu khẩn để cho mau bình
Kiện cáo hoà giải tụng đình
Thất tài mau kiếm , của mình còn nguyên
Nhiệm chức quan đóng thăng thiên
Di dời chỗ ở bình yên lâu dàín

Sản sinh thì đẻ con trai
Nuôi tằm cấy lúa được thời bội thu
Đi đường khỏi phải lo âu
Đường bộ nhẹ bước sông sâu thuận dòng
Xuất quân chiến thắng lập công
Dẫu chơi du hý thoả lòng hơn thua.


2.-  Quẻ Hùng Quang

1-2

Đoán rằng:
Đoạn đường xa xôi,đi lại vất vả,phải giữ lấy mình,chơi bời có ích,ở chỗ thuận hoà.Tật bệnh lâu khỏi,người đi chưa về,mưu cầu có tin,tựa như trời hạn gặp cơn mưa rào.Chỉ nên làm thiện,sau hưởng phúc lành.Cầu hôn khó hợp,tụng sự không hoà,buôn bán không lợi,làm bạn không thân.Mất của tìm khó,cầu tài bất lợi,làm việc trước xấu sau tốt.nếu làm phúc nhiều được Thánh hiền phù hộ.

THƠ ĐOÁN :

Cầu quan chưa thoả ước ao
Hành nhân cách trở làm sao chưa về
Hôn nhân trái đạo phu thê
Tranh tụng thất lý , giải hoà không xong
Người đi lo lắng hãi hùng
Bệnh hoạn lâu khỏi ta mong hàng ngày
Quan phi miệng tiếng lắm thay
Nhiệm chức vất vả lại hay đổi dời
Xuất hành thuỷ bộ không lờirắng
Cầu mưu chậm trễ ta thời băn khoăn3.-  Quẻ Huyền Nhai
1-3

Đoán rằng:

Quẻ này rất xấu,có nhiều tai nạn,xoay sở làm việc gì cũng khó nên.Rất độc,gằp buổi bĩ vận phải giữ gìn lấy thân.Đi đường bộ phải phòng hiểm trở,đi đường thuỷ phòng đắm thuyền.Người trên không ưa,kẻ dưới cũng ghét.Đau yếu bệnh nặng,kiện tụng nên hoà.Hôn nhân bất thành,vợ chồng không hợp.Xuất hành gặp trở ngại,người đi chậm về,lo lắng vô duyên,mất của không thấy,luống chịu oan khiên.

THƠ ĐOÁN

Cầu quan vất vả khó khăn
Cầu nhân khốn khó bội phần gian nan
Bệnh hoạn kinh sợ không an
Nhất sinh thập tử khó toàn mệnh nguyên
Hành nhân ngang quải liên miên
Đổi nơi nhiệm chức chẳng nên việc gì
Lại thêm khẩu thiệt quan phi
Mất của thì bọn nô tì bên trong
Của đi lấy lại khó lòng
Thai sản , con gái khuê phòng kể sao
Tầm tang thóc lúa tổn hao
Xuất binh ra trận quân hao tướng mòn
Đi thuyền bão tố sóng cồn
Hoa màu lúa mạ thôi còn được chi
Làm ruộng thì bán ruộng đi
Ham chơi cờ bạc có khi mất nhà

4.- Quẻ Hồng Đức
2-1

Đoán rằng:

Chuyên sự làm lành,quỷ thần phù hộ,trăm đường hiếu thảo,việc gì cũng nên.Người quân tử có lộc,kẻ tiểu nhân có tài,yếu đau chóng khỏi người đi sắp về.Gia đạo thuận hoà,không phải lo chi,không phải nghi ngờ,không lo chậm trễ,lại được phúc lành,hôn nhân thoả hợp.Sở cầu như ý,vẻ vang tưng bừng,có nhiều hỷ sự.

THƠ ĐOÁN

Cầu quan thì được thoả tình
Hành nhân đang mải lộ trình hồi gia
Bán buôn thịnh đạt phồn hoa
Hôn nhân tài sắc duyên hoà lứa đôi
Thai sản thì sinh con trai
Bệnh hoạn cầu khấn bệnh vơi khỏi dần
Cầu tài gặp gỡ mọi phần

Dời nhà trọng niệm không cần phải lo
Mất của chỉ trong gia nô
Lấy đem đi dấu kịp cho tìm về
Tầm tang tốt đẹp mọi bề
Một vốn bốn lãi ta hề sợ chi
Dầu lòng du hý thị phi
Của mang đi một có khi gấp mười

5.- Quẻ Lão Quân

2-2

Đoán rằng:

Quẻ tiểu cát,trời quang mây toả mặt trời,có nhiều phúc lộc,cầu quan được lợi,hôn nhân thành.Người đi chóng về,bệnh tật nhanh khỏi,người quân tử có lộc,thường dân vô tội.Tranh tục hoà mục,kẻ yêu người quý.Nếu mất trộm thì sẽ bắt được kẻ gian sinh con quý tử,buôn bán đắt hàng.Chơi bời có lợi,học hành tiến bộ,thi đỗ đại khoa,gặp quẻ này mọi sự tốt.

THƠ ĐOÁN

Cầu quan mau được vinh thăng
Người đi xa đã bằng chừng hồi gia
Hôn nhân đôi lứa thuận hoà
Bán buôn lời lãi gấp ba bốn thành
Cầu tài tuỳ ý kinh doanh
Thai sản sinh đặng nam anh vuông tròn
Bệnh hoạn nước ngọt cơm ngon
Vinh thăng trọng nhậm chũ son ấn vàng
Đời đời phú quý giầu sang
Đi sông nhẹ mớn đi đường thuận cương
Dẫu cho chinh chiến xa trường
Thành công thắng trận bốn phương danh đồn
Tranh tụng đắc lý công môn
Điền tàm thu hoạch vạn muôn số lời
Dẫu cho du hý chơi bời
Phần ta thắng cuộc hơn người mười phân


6.- Quẻ Long phi
2-3

Đoán rằng :
Tông thân tốt đẹp mọi bề Bán buôn phát đạt trăm nghề hanh thông Tranh tụng thắng lý hoà đồng Thăng thiên trọng nhiệm muôn chung lộc dày Xuất hành thì nhẹ đường mây ...

THƠ ĐOÁN

Cầu quan tước lộc trời cho
Người đi xa đã hẹn hò về quê
Tông thân tốt đẹp mọi bề
Bán buôn phát đạt trăm nghề hanh thông
Tranh tụng thắng lý hoà đồng
Thăng thiên trọng nhiệm muôn chung lộc dày
Xuất hành thì nhẹ đường mây
Đổi nơi thì được vận may gặp thời
Bệnh hoạn thăng giáng đầy vơi
Dẫu cho nguy chứng mệnh trời còn lâu
Mưu vọng như ý sở cầu
Gia đình hòa mục trước sau yên lành


7.- Quẻ Thái Hậu
3 – 1


Đoán rằng:

  Thần nữ hát xướng,đại hạn gặp mưa rào,người quân tử có phúc,kẻ tiểu nhân có tiền.Làm ăn mọi việc vui vẻ xướng ca,yếu đau chóng khỏi,người đi thì về,hôn nhân phối hợp thoả nguyền hai nhà.Cầu gì cũng được thuận đẹp lòng ta,tụng sự ra nhẽ.Bốc được quẻ này,hoàn toàn tốt đẹp.

THƠ ĐOÁN

Cầu quan hẳn được mưu quyền
Buôn may bán đắt lợi quyền dài lâu
Tranh tụng thắng lý làm đầu
Đàn bà thai nghén ngõ hầu bình an
Bệnh dẫu nguy hiểm nhưng toàn
Người đi nhiệm chức làm quan có tài
Đổi dời gặp vận thái lai
Cầm quân thắng trận ở ngoài biên cương
Bệnh tật qua khỏi như thường
Hoạn nạn cũng khỏi tai ương hết lần
mưu vọng thân cạn quý nhân
Xuất hành gặp phải gian truân đón đường


8.- Quẻ Khẩu thiệt
3 – 2

Đoán rằng:

Ăn nói không khéo,vợ chồng nghi hoặc,nhược bằng ra đi,đường xa trở ngại.Nhiều lời dèm pha,xấu nhà hổ nước,người quân tử gặp quẻ này thì mất quan lộc,thường nhân thiệt thòi thóc gạo.Người đi không về, ốm đau kêu khóc.Mất của không thấy,kiện tụng thì thua,trằn trọc canh khuya,lao tâm sợ hãi.

THƠ ĐOÁN

Cầu quan cách trở khó khăn
Nói về tranh tụng chứng nhân khó tìm
Bán buôn mọi việc không êm
Hôn nhân không thuận lại thêm tức mình
Bệnh hoạn lo sợ hãi kinh
Thất tài nó lấy của mình đem xa
Cầu tài tiền bạc không ra
Nếu cần người giúp , người ta hững hờ
Mưu vọng đầy mối nghi ngờ
Của nhà gia sự hiện giờ không yên


9.-Quẻ Tường Vân
3 – 3

Đoán rằng:

Sự tốt điềm lành,đem đến cho mình,cầu gì được nấy,việc dữ tống đi.Mọi sự như ý,mỗi ngày mỗi hay,người quân tử tốt lộc.Kiện tụng thắng lý,hôn nhân hoà hợp,bệnh tật qua khỏi,người đi chóng về,cầu tài được lợi.Muôn sự thoả lòng,mọi việc đều tốt,ta nên xướng ca.Bốc được quẻ này moi việc đều tốt.

THƠ ĐOÁN

Cầu quan thì gặp quý nhân
Hành nhân tự khắc bản thân trở về
Hôn nhân tốt đẹp mọi bề
Cầu tài cũng được hành nghề chẳng hay
Thương trường bán đắt buôn may
Bạc vàng gấm lụa của nay đầy nhà
Đi thuyền không gặp phong ba
Đi bộ không gặp gian tà hiểm nguy
Thai sinh mừng được nam nhi
Hoa màu thóc lúa ta thì bội thu
Hành quân chiếm được công đầu
Thăng quan nhiệm chức dài lâu vuông tròn.


nam mô vô cực vô thượng cửu thiên huyền nữ cứu khổ cứu nạn đại từ tôn

1 nhận xét: